Lamine Parke Uygulamasına Başlamadan Önce Neleri Kontrol Etmeli?

Parke Uygulamasına Başlamadan Önce?

Uygulamaya Başlamadan Önce?

Öncelikle uygulama yapılacak olan zeminin düz ve hatasız olmasına dikkat edin. Çünkü bu aşamada zemindeki hatalar doğru tespit edilmezse, uygulama sonrası ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.

Tüm lamine parkeler ham madde, yarı mamül ve ürün aşamalarında titiz kalite kontrollerinden geçmektedir. Ancak tahmin edeceğiniz gibi hataların tamamen yokedilmesi zordur. Bu nedenle uygulama sırasında her panel gözle kontrol edilerek monte edilmeli, bu kontrol sırasında hatalı olabileceği düşünülen paneller kenara ayrılarak satıcıya bildirilmelidir. Gözle fark edilir hata içeren panellerin uygulanmasının yaratacağı sorunlar uygulamacının sorumluluğundadır.

Plank malzemelerde her bir panel tek bir ahşap parçasından oluştuğundan paneller arasında rahatsız edici renk farkları oluşabilir. Bu tür ürünleri uygularken en az birkaç paket açarak renk geçişlerini mümkün olduğunca dengeli dağıtarak uygulama yapmaya çalışın.

Uygulamaya başlarken uygulama yapacağınız doğrultu ve panel boyutlarınızı karşılaştırın. Eğer son parke parçası 5 cm ’den daha kısa kalacaksa ilk paneli uygun miktarda keserek son parça boyunun 5cm’den daha kısa olmasını engelleyin.