Lamine Parke ile Masif Parke Arasındaki Farklar Nelerdir?

Lamine Parke ile Masif Parke Arasındaki Farklar Nelerdir?

Lamine ve Masif Parke Arasındaki Fark

Lamine Parke ile Masif Parke arasındaki fark; Masif parke, ilk üretilen endüstriyel parke türü olup, herhangi bir teknoloji olmaksızın ağacın yekpare, yani tek parça olarak belirli ebatlarda kesilip zemine yapıştırılarak kullanılan bir parke türüdür. Günümüzde, eski tekniklerle üretilen masif parkelere göre daha kullanışlı masif parkeler üretilmektedir.

Ancak Lamine parkelere göre birçok açıdan dezavantajları vardır. Örneğin, en iyi şartlarda kurutulmuş ve cilalanmış masif parkelerde bile zaman içerisinde neme veya ısı değişimlerine maruz kaldıklarında dönme, açma gibi çalışma etkileri gözlemlenebilir. Bu çok doğal bir tepkimedir. Çünkü ağaç tek parça ve hala canlı bir yapıya sahip olduğundan, havadaki bu tip değişimlere cevap verecektir. Örneğin, nemlendiğinde şişecek, hava ısındığında ise kurumaya geçecektir. Bu esnada masif parkelerde kütlesel değişimler olacağından, kullanılan yüzeyde masif parkenin çalıştığı gözlemlenecektir.

Ligno Parke olarak ürettiğimiz Lamine parkelerde ise kullandığımız teknoloji ve ağaç kalitesi sayesinde bu gibi etkiler sıfıra indirilmiştir. Lamine parke ile masif parke arasındaki fark üretimde kullandığımız marin-kontra tekniği, ağacın su ve sokra yönlerinde birbirini sıkıca kavraması sonucu, üst katmandaki “papel” diye tabir edilen kaplamanın dönme, açma, balans yapma gibi çalışma etkilerini sıfıra indirerek uzun yıllar aynı formda kullanılması sağlanmaktadır.